European Critical Raw Materials Act (CRMA) trådte i kraft 23. mai 2024, og Call for Strategic Projects er nå åpen.

Call for Strategic Projects er åpen for prosjekter både i og utenfor EU, så lenge de bidrar til EUs 2030-mål (valgt og støttet av EU-kommisjonen og medlemslandene). Fristen for innsending av søknader er 22. august 2024 kl.12:00.  Detaljert informasjon, inkludert søknadsskjemaet og veiledningen, finner du her.

Prosjekter utenfor EU kan bidra til å diversifisere EUs forsyning av kritiske råvarer, styrke forsyningskjedenes motstandskraft, og gi EUs partnerland bedre tilgang til finansiering, lokal verdiskaping og ansvarlige, bærekraftige investeringer med høye standarder for miljø, sosiale forhold og styring.

Sikker tilgang til kritiske råvarer er viktig for sektorer som ren teknologi, digital teknologi, forsvar og romfart. CRMA setter mål for 2030 for å øke EUs kapasitet til å utvinne, behandle og resirkulere kritiske råvarer, og veileder diversifiseringen fra tredjeland. Loven vil også forbedre sirkulariteten og bidra til effektiv bruk av kritiske råvarer ved å etablere verdikjeder for resirkulerte materialer. Den gir mulighet til å overvåke forsyningskjeder, utveksle informasjon og koordinere strategiske beholdninger.

Mer om forordningen som skal sikre en trygg og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer finner du her