Nå er det mulighet for å melde seg på korte enkeltmoduler innen Batteriteknologi hos Fagskolen i Agder. Alle modulene er nettbasert, og noen har en to-dagssamling i Grimstad for praktisk øving i laben.

Oversikt av moduler innen batteriteknologi med oppstart høst 2024 og påmeldingsfrist 1. august 2024

Grunnleggende batterikunnskap
Materialer og kjemi
Elektrokjemi
Måleteknikk og instrumentering

Foto: Birte Runde/Eyde-klyngen