Battery Norway meldte for kort tid siden at EUs Batteriforordning formelt ble vedtatt som lov 17 August.

I etterkant av dette har nå  «Battery Pass»-konsortiet oppdatert sine støttedokumenter som beskriver detaljene rundt batteripasset som skal innføres og tilpasset dem til den endelige versjonen av batteriregulering.

Mer informasjon, inkludert støttedokumentene, finnes her.

I Norge har nå har Miljødirektoratet oversendt forslag til ny batteriforskrift til Klima- og miljødepartementet. Her anbefales det å innføre en ny batteriforskrift som gjennomfører EUs vedtatte batteriforordning (2023/1542/EU) og at denne trer i kraft 1. juli 2024. Forslaget forventes å bli lagt ut på offentlig høring i begynnelsen av 2024 og vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når høringen starter

Foto: Maverix Media/Innovation Norway