Etter mange års arbeid har et nytt og svært omfattende regelverk for batterier (Batteriforordningen) nå blitt til lov i EU. Det endelige forslaget ble vedtatt av parlamentet i Juni 2023, ble formelt godkjent av Rådet Juli og trådte i kraft fra 17 August. I årene fremover vil en rekke nye og utfyllende krav og regler komme på plass. Les mer om den nye loven i EU her.

I Norge vil forordningen bli gjennomført i form av en ny batterifroskrift, den kommer tidligst på plass i 2024.

Battery Norway kommer til å følge opp arbeidet og implementeringen i Norge, et arbeid som ledes av Miljødirektoratet.