ARENDALSUKA: Det blir ikke et grønt skifte uten batterier!

ARENDALSUKA: Det blir ikke et grønt skifte uten batterier!

Norsk Industri og Battery Norway inviterer deg til en inspirerende ettermiddag om batterienes avgjørende rolle i en fornybar fremtid. Batterier er essensielle for å elektrifisere transportsektoren og lagre overskuddsenergi fra sol og vind. De bidrar til å balansere strømnettet og redusere behovet for fossile brensler, og er dermed kritiske for en stabil og ren energiforsyning.

Europa har satt seg som mål å øke batteriproduksjonen fra dagens 7 GWh til hele 1000 GWh innen 2030 for å kunne konkurrere med Kina og USA, som allerede gjør store investeringer og støtter batteriteknologi og storskala produksjon. For å nå dette målet må vi bygge en helhetlig verdikjede for batteriproduksjon, fra mineralutvinning til resirkulering.Christer Tryggestad fra McKinsey vil introdusere de viktigste nøkkeltallene og trendene, etterfulgt av en spennende panelsamtale ledet av Axel M. Thorsdal fra Grette, med fokus på hvordan vi kan styrke Norges og EUs posisjon i det globale batterimarkedet. På scenen er også:
– Åslaug Haga (Fornybar Norge)

– Harald Solberg (Norsk Industri)

– Thina Margrethe Saltvedt (Nordea)

– Tore Sandvik (statssekretær NFD)

– Erik Sauar (Cenate)

– Nils Klippenberg (Siemens)

 

Dette er en unik mulighet til å få innsikt i hvordan batterier kan drive det grønne skiftet og bidra til en bærekraftig fremtid for Europa og verden. Dette vil du ikke gå glipp av!
Date: August 12, 2024Time: @ 4:30 pm - 5:15 pmVenue: at Bærekraftscenen, Arendal kinoOrganizer: by Battery NorwayOrganizer Email: contact@batterynorway.noOrganizer Website: View Organizer Website

Add To Calendar