Bærekraftige batterier – hvor går veien videre?

Bærekraftige batterier – hvor går veien videre?

Elektrifiseringen av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene på veien mot et nullutslippssamfunn. Hva er vitenskapelig status for bærekraftige batterier for elbilene? Og hva er den industrielle status? Og ikke minst: Hva tenker politikerne?

Sammen med NTNU inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til åpent møte i Akademiet.

Dato:     tirsdag 27. februar
Tid:        kl 12:30 – 16:30
Sted:      Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Produksjon av elbiler og batterier trenger store mengder materialer som fører til økte utslipp i produksjonsfasen og stiller spørsmål knyttet til resirkulering og forsyning av kritiske råmaterialer. Norge har vært ledende med tanke på politisk støtte til elbiler. Eierandelen av elbiler er den største i verden. Det betyr også at Norge vil bli blant de første landene som opplever utfordringer knyttet til et storskala transportsystem basert på elektrisk mobilitet, som resirkulering av batterier og tilgang på kritiske råmaterialer.

Det er utviklet modeller for fremtidsscenarier for råmaterialbruk i batterier. Hovedkonklusjonen er at det største potensialet til å redusere utslipp fra batterimaterialer ikke ligger i teknologiske løsninger, men i tiltak som oppfordrer til en mer effektiv ressursbruk. Disse tiltakene innebærer endringer i livsstil eller samfunnsstruktur som må diskuteres politisk. Og nå som elbiler står for den største andelen av nybilsalget, blir det også behov for å oppdatere lovverket.
Alt dette betyr at bærekraftige batterier til elbilene er et felt i hurtig utvikling.

Se program her:
https://dnva.no/detskjer/2023/12/baerekraftige-batterier-hvor-gar-veien-videre

Møtet blir ikke strømmet, men et redigert opptak vil bli lagt ut på Akademiets YouTube-kanal i etterkant.

Velkommen!

 

Foto: Pixabay

 

Date: February 27, 2024Time: @ 12:00 am - 4:30 pmVenue: at Det norske VidenskapsakademiLocation: in Drammensveien 78, Oslo, Organizer: by Det norske Videnskapsakademi og NTNUOrganizer Email: eva.halvorsen@dnva.no

Add To Calendar