Det Norske Videnskaps-Akademi og NTNU arrangerer møte om bærekraftige batterier tirsdag 27. februar, i Akademiets lokaler i Drammensveien 78.

Elektrifiseringen av transportsektoren er et av de viktigste tiltakene på veien mot et nullutslippssamfunn. Hva er vitenskapelig status for bærekraftige batterier for elbilene? Og hva er den industrielle status? Og ikke minst: Hva tenker politikerne?

Innledere fra NTNU, IE, NGU, UiA, Business Sweeden, Kuniko, Cenate, Hydrovolt, Elinor og Rystad Energi. Rasmus Hanson (MDG) og Alfred Bjørlo (V) deltar også.

Mer om arrangementet og påmelding her

Foto: Pixabay.