Forskningsrådet styrker satsningen på batteriteknologi og solenergi gjennom etablering av nye FME-sentre (forskningssenter for miljøvennlig teknologi). Det nye senteret på batterier er etablert med NTNU som vertsinstitusjon, med senterleder fra IFE.

Hanne Flåten Andersen blir senterleder for FME Battery.  Senteret jobber med teknologisk fremdrift, nyskapning og utdanning i de ulike delene av batteriers sirkulære verdikjede. Senteret vil sette søkelys på verdikjeder som inkluderer materialfremstilling og resirkulering, nye materialer, celle- og systemproduksjon, systemdrift, digitalisering, og bærekraft som tekniske elementer. Senteret skal bidra til avkarbonisering av verden gjennom å fasilitere kraftig ekspansjon av fornybare energikilder gjennom energilagring, både for transport og stasjonær sektor. FME BATTERY vil utvikle fremtidens bærekraftige batteriteknologi og utvikle den sirkulære verdikjeden for batterier.

Hanne Flåten Andersen ble for øvrig også valgt inn i styret til Battery Norway under årsmøte 5. april.

Fra venstre: Erik Stensrud Marstein, senterleder FME Solar, Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør IFE.

Foto: Kaja Berentsen, IFE

 

Les hele pressemeldingen her