Budsjettforliket mellom SV og regjeringen medfører en enda sterkere grønn industrisatsing.

Det skal opprettes en markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i en tidlig- og oppskaleringsfase, med ramme på 5 mrd. kroner og budsjett i 2024 på 1.75 mrd.

Satsingen skal hete «Grønn Industrifinansiering», og detaljene i ordningen blir først klart i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett mai 2024.

 

Les mer på https://www.sv.no/blog/2023/12/03/sv-sikrer-historisk-mye-til-miljo-og-rettferdighet/