Det oppdaterte veikartet til grønn industri som ble lagt fram i dag omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri, økt eksport og til at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Etablering av innovasjonstilskudd for batteriprosjekter av IPCEI-karakter er et av innsatsområdene i Grønt Industriløft 2.0.

Mer om saken her

Les hele rapporten her