Styret i Innovasjon Norge har besluttet å tildele Vianode, Morrow Batteries, Cenate og Beyonder til sammen 995 millioner kroner i tilskudd til batteriprosjekter. – Med dette melder Norge seg for alvor på i den europeiske storsatsingen på batterier. Disse fire prosjektene vil bidra til innovasjon i ulike deler av både norsk og europeisk batteriverdikjede. Samlet er dette den største tildelingen vi noensinne har gitt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre. De fire prosjektene blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn

Morrow Batteries
– Partnerskapet og tildelingen har enorm betydning, og vi ser fram til å ta fatt på forskningsprosjektet for den lovende LNMO-teknologien, en teknologi som er mer miljøvennlig og kostnadseffektiv. Dette er en gledens dag og vi er stolte over at Morrow Batteries tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene til å bli assosiert partner i IPCEI European Battery Innovation. Å oppnå denne partnerskapsstatusen sier mye om dedikasjonen og fremgangen vi har hatt., sier administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow.

Vianode
– Vianode har en ambisiøs ambisjon om å bidra til å gjøre batterier og elbiler mer bærekraftig ved å sette en ny standard for produksjon av batterimaterialer. IPCEI-støtten hjelper oss med å nå denne ambisjonen. Målet vårt er å produsere avanserte anodegrafittløsninger av høy ytelse til 3 millioner elbiler i året fra 2030 i Europa og Nord-Amerika. Vår virksomhet i Kristiansand og på Herøya spiller nøkkelroller i å lykkes med dette målet, sier Burkhard Straube, CEO i Vianode.

Beyonder
– Dette er en stor dag for Beyonder. Vi får nå en unik mulighet til å bli en integrert del av eliten i den europeiske batteriverdikjeden. Gjennom vårt IPCEI prosjekt «BeSAFE» skal vi ta bærekraft til et nytt nivå ved å utvikle beyond state-of-the-art sodium-ion batterier, som er tryggere i bruk, har høy ytelse og virker godt både i kaldt og varmt klima, er billigere, og vil bli produsert ved hjelp av bærekraftige materialer, sier Svein Kvernstuen, VP Business Development and Founder.

Cenate
– Vi er både stolte og ydmyke over dette store og viktige tilskuddet til IPCEI-prosjektet vårt, Giga Nano, der vi skal videreutvikle og industrialisere våre silisiumbaserte batterimaterialer slik at fremtidens Lithium batterier kan bli mindre, lettere og mer bærekraftige. Dette tilskuddet vil være en katalysator for videre utvikling og vekst, og vi ser frem til å realisere vårt mål om å levere og industrialisere verdens beste anodemateriale for elbilbatterier, sier daglig leder i Cenate, Erik Sauar.

På bildet: Representanter fra de fire batteriprosjektene – fra venstre: Andreas Forfang (Vianode), Mateu Borràs (Vianode), Martin Kirkengen (Cenate), Pål Brun (Morrow), Turi Kvame Lorentzen (Beyonder).

Foto: Innovasjon Norge/Thomas Malla, NFD