Batterinasjonen Norge bygges nå. Men er vi godt nok posisjonert i det store batterikappløpet?

Battery Norway ønsker velkommen til debatt under Arendalsuka. Møt opp på Bærekraftscenen (Arendal kino) mandag 14. august kl. 17:45, og hør  næringsminister Jan Christian Vestre i samtale med flere sentrale aktører innen batteriverdikjeden.

Mer om arrangementet  – her finner du også lenke til streaming av arrangementet.
Batterinasjonen Norge bygges nå – Arendalsuka

 

Andre batteri-relaterte arrangementer:

Mandag 14/8

Er næringsministeren en god investor for fellesskapet?

Clarksons Securities AS
Mandag 14/8 2023 14:30 – 15:30

 

Muliggjøring av smart maritim transport gjennom batterideling og autonomi

ITS Norway, Fremtidens industri, Renergy Cluster, Ocean Autonomy Cluster
Mandag 14/8 2023 17:00 – 18:00

 

Tirsdag 15/8:

Batteri med regional energi

Siva – Selskapet for industrivekst, Næringshageforeningen i Norge, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
Tirsdag 15/8 2023 08:30 – 09:20

 

Fra teori til praksis. Hvordan får vi ny grønn industrietablering i dagens energisituasjon

New Kaupang
Tirsdag 15/8 2023 09:00 – 10:00

 

 

Batteriindustri i Norge: Hvordan utnytter vi verdiskapningen og ringvirkningene?

Rana Utvikling
Tirsdag 15/8 2023 09:30 – 10:30

 

Hvordan kan batterier gå fra å være brannfarlig avfall til å bli viktig i sirkulærøkono…

Samfunnsbedriftene, IVAR, SINTEF Digital
Tirsdag 15/8 2023 10:15 – 11:15

 

Har vi kompetansen vi trenger til den grønne omstillingen?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Tirsdag 15/8 2023 11:00 – 12:30

 

Geopolitisk uro gir sårbare verdikjeder. Hva betyr det for norsk næringsliv?

Marsh McLennan Norge
Tirsdag 15/8 2023 11:00 – 12:00

 

Ny grønn energi, og hvor bærekraftig er batterier, egentlig?

Siva – Selskapet for industrivekst
Tirsdag 15/8 2023 11:00 – 12:15

 

Hvordan påvirker subsidiekappløpet mellom EU og USA norsk konkurransekraft i det grønne skiftet?

Altinget
Tirsdag 15/8 2023 13:00 – 14:00

 

Grønne verdikjeder i et urolig marked; hvordan kan privat og offentlig kapital bidra til vekst?

Nysnø Klimainvesteringer, Eksfin
Tirsdag 15/8 2023 15:00 – 16:00

 

Onsdag 16/8

Frokostseminar: Norges Batteristrategi – hva skjer nå?

Arendal kommune, Rana kommune, Tysvær kommune
Onsdag 16/8 2023 08:00 – 09:00

 

Better batteries: The quest for technological breakthroughs

Morrow Batteries ASA, IFE
Onsdag 16/8 2023 08:15 – 09:00

 

 

Å skape verdi på nytt: Norges utfordringer og muligheter i en fornybar tid

Metier AS, FREYR Battery Sa
Onsdag 16/8 2023 09:15 – 10:00

 

Anløp 2030 – Kjem skipsfarten i hamn med klimamåla?

Maritime CleanTech
Onsdag 16/8 2023 09:30 – 10:30

 

 

Ny grønn industri og behov for boligbygging – hvordan løse hindringer i kø

NBBL, Arendal BBL
Onsdag 16/8 2023 12:00 – 12:50

 

 

Hva er grønn kompetanse og hvordan møter vi behovet for grønn kompetanse?

NITO
Onsdag 16/8 2023 18:00 – 19:30

 

Torsdag 17/8:

Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

SINTEF, NTNU, NGU – Norges geologiske undersøkelse
Torsdag 17/8 2023 08:30 – 09:15

 

Morgendagens grønne kraftverk – Virtuelle kraftverk: Stabil og lønnsom kraft

TGN Energy
Torsdag 17/8 2023 09:00 – 10:00

 

Har vi kompetansen til å gjennomføre det grønne skiftet?

Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Elektroforeningen
Torsdag 17/8 2023 11:30 – 12:30

 

Batterinæring: For alle andre land enn Norge?

Polyteknisk Forening, FREYR Battery
Torsdag 17/8 2023 17:00 – 18:00