Green Box-prosjektet, ledet av Vianode, har fått tilsagn om 75 millioner kroner fra Forskningsrådet for å drive prosessindustrien mot nullutslipp.
Les mer her

Cenate har fått tildelt  FoU-stipend på 18 millioner kroner for å videreutvikle sine avanserte silisiumanodematerialer.
Les mer her

 

Bilde: Maverix Media/Innovation Norway