Innføring av ny batteriforskrift

Innføring av ny batteriforskrift

Battery Norway meldte for kort tid siden at EUs Batteriforordning formelt ble vedtatt som lov 17 August. I etterkant av dette har nå  «Battery Pass»-konsortiet oppdatert sine støttedokumenter som beskriver detaljene rundt batteripasset som skal innføres og tilpasset...