Is there an alternative to Lithium-Ion batteries?

Is there an alternative to Lithium-Ion batteries?

A new roadmap outlines the fields of application, markets, costs and the challenges facing alternative battery technologies. Fraunhofer ISI’s new roadmap looks at alternative battery technologies for the period up to 2045. Their technology-specific advantages,...
Historisk satsning for grønn omstilling

Historisk satsning for grønn omstilling

Det oppdaterte veikartet til grønn industri som ble lagt fram i dag omfatter ni satsningsområder og nesten 150 tiltak som skal bidra til økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri, økt eksport og til at Norge kan halvere våre klimagassutslipp innen 2030....
Battery Norway signerte intensjonsavtale med Tyskland

Battery Norway signerte intensjonsavtale med Tyskland

Battery Norway og Technologieförderung Münster GmbHTFM signerte tirsdag en intensjonsavtale på det Tysk-norske kontoret i Oslo, angående samarbeid i batteriverdikjeden. På turen til Norge skal den tyske delegasjonen  besøke Vianode, Glencore Nikkelverk AS, Morrow...
Workshop: Battery Technology

Workshop: Battery Technology

Interested in batteries and keen to learn about the essence of what makes a good battery? In the end of September the Battery Coast at the University of Agder is offering a full, one-week course on lithium-ion batteries. The course will start to introduce basic...
EUs batteriregulering vedtatt

EUs batteriregulering vedtatt

Etter mange års arbeid har et nytt og svært omfattende regelverk for batterier (Batteriforordningen) nå blitt til lov i EU. Det endelige forslaget ble vedtatt av parlamentet i Juni 2023, ble formelt godkjent av Rådet Juli og trådte i kraft fra 17 August. I årene...