Innføring av ny batteriforskrift

Innføring av ny batteriforskrift

Battery Norway meldte for kort tid siden at EUs Batteriforordning formelt ble vedtatt som lov 17 August. I etterkant av dette har nå  «Battery Pass»-konsortiet oppdatert sine støttedokumenter som beskriver detaljene rundt batteripasset som skal innføres og tilpasset...
Budsjettforlik gir mer til grønn industri

Budsjettforlik gir mer til grønn industri

Budsjettforliket mellom SV og regjeringen medfører en enda sterkere grønn industrisatsing. Det skal opprettes en markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i en tidlig- og oppskaleringsfase, med ramme på 5 mrd. kroner og budsjett i 2024 på 1.75 mrd....